Náš záväzok
k udržateľnému rybolovu

Jedným z presvedčení spoločnosti Rio Mare je,
že oceány sú hodnotným prírodným zdrojom, ktorý je potrebné chrániť a správať sa k nemu ohľaduplne, aby
z neho mohli mať prínos aj budúce generácie.
Z tohto dôvodu sme sa v spolupráci so Svetovým fondom na ochranu prírody zaviazali používať
do roku 2024 100 % surovín pre naše výrobky
z udržateľného rybolovu.
Partnerská spolupráca so Svetovým fondom
na ochranu prírody má tiež zvýšiť transparentnosť
a dbať na dohľadateľnosť pôvodu surovín v rámci celého dodávateľského reťazca.

Koralový trojuholník

Má významnú hodnotu pre morskú biodiverzitu, pretože je domovom viac ako 500 druhov koralov,
3 000 druhov rýb, ktoré žijú v koralovom útese
a 6 druhov korytnačiek. Koralový trojuholník je tiež jednou
z najdôležitejších oblastí rybolovu, hlavne lovu tuniakov.
Spoločnosť Rio Mare tu, konkrétne na Šalamúnových ostrovoch, už mnoho rokov podporuje programy pre ohľaduplný rybolov, ktoré majú za cieľ ochrániť tunajšiu biodiverzitu do budúcnosti.

Projekt na zlepšenie rybolovu
a certifikácia trvale udržateľného rybolovu MSC

V oblastiach, v ktorých získavame suroviny
na výrobu, podporujeme projekty, ktoré pomáhajú rybárskym lodiam znižovať ich nepriaznivý vplyv na život
v oceáne a prevádzkovať rybolov ohľaduplným a transparentným spôsobom. Medzi ciele týchto projektov patrí získanie certifikátu MSC, ktorý zaručuje dodržiavanie 3 základných princípov ohľaduplného rybolovu:
1
Zachovanie dostatočného množstva rýb v mori na to, aby sa mohli prirodzene rozmnožovať
2
Zníženie vplyvu rybolovu
na morskú biodiverzitu na minimum
3
Prevádzkovanie rybolovu ohľaduplne
a v súlade s právnymi predpismi

Náš projekt na ochranu morskej biodiverzity

Náš záväzok ešte posilňuje projekt na ochranu morskej biodiverzity, ktorý prebieha na ostrove Tetepare. Na Tetepare, ktorý je súčasťou Šalamúnových ostrovov v oblasti Koralového trojuholníka, nájdeme divoký a nedotknutý prírodný raj. Vďaka podpore spoločnosti Rio Mare a Svetového fondu na ochranu prírody je tento ostrov súčasťou projektu na ochranu morskej biodiverzity, ktorý sa usiluje o to, aby bolo toto miesto uznané za chránenú morskú oblasť, a tým bola zaistená ochrana jeho biodiverzity v súčasnosti, ale aj v budúcnosti.

 

Zistite, kde sa ostrov Tetepare nachádza