Náš záväzok
k udržateľnému rybolovu

V spoločnosti Rio Mare veríme, že oceány sú hodnotným zdrojom, ktorý musíme chrániť a rešpektovať, minimalizovať dopady rybolovu na morskú biodiverzitu, aby sa mohli opäť stať zdrojom aj pre budúce generácie.
Z tohto dôvodu pracujeme s WWF na udržateľnejšom získavaní surovín a ochrane oceánov, čo prispieva k rozvoju chránených morských oblastí.
Cieľom partnerstva s WWF je tiež zvýšiť transparentnosť a dohľadateľnosť pôvodu surovín v rámci nášho dodávateľského reťazca.

Koralový trojuholník

Má významnú hodnotu pre morskú biodiverzitu, pretože je domovom viac ako 500 druhov koralov,
3 000 druhov rýb, ktoré žijú v koralovom útese
a 6 druhov korytnačiek. Koralový trojuholník je tiež jednou
z najdôležitejších oblastí rybolovu, hlavne lovu tuniakov.
Spoločnosť Rio Mare tu, konkrétne na Šalamúnových ostrovoch, už mnoho rokov podporuje programy pre ohľaduplný rybolov, ktoré majú za cieľ ochrániť tunajšiu biodiverzitu do budúcnosti.

Naše ciele

Zaviazali sme sa získavať tuniaka výhradne zo zdravých populácií a podporovať také formy rybolovu, ktoré majú minimálny dopad na životné prostredie.
To znamená v prípade potreby prehodnotiť zdroje surovín, požadovať prísnejšie regulácie v oblasti rybolovu, podporovať projekty, ktoré pomáhajú znižovať nepriaznivý vplyv rybárskych lodí na zdravie oceánov a zaistiť, aby rybolov vykonávali udržateľnejším a transparentnejším spôsobom.
Okrem toho sme sa zaviazali získavať tuniaka zo zdrojov disponujúcich certifikátom MSC.
Certifikát MSC je zárukou dodržiavania 3 základných princípov udržateľného rybolovu:
1
Zachovanie dostatočného množstva rýb v mori na to, aby sa mohli prirodzene rozmnožovať
2
Zníženie vplyvu rybolovu
na morskú biodiverzitu na minimum
3
Prevádzkovanie rybolovu ohľaduplne
a v súlade s právnymi predpismi

Náš projekt na ochranu morskej biodiverzity

Náš záväzok ešte posilňuje projekt na ochranu morskej biodiverzity, ktorý prebieha na ostrove Tetepare. Na Tetepare, ktorý je súčasťou Šalamúnových ostrovov v oblasti Koralového trojuholníka, nájdeme divoký a nedotknutý prírodný raj. Vďaka podpore spoločnosti Rio Mare a Svetového fondu na ochranu prírody je tento ostrov súčasťou projektu na ochranu morskej biodiverzity, ktorý sa usiluje o to, aby bolo toto miesto uznané za chránenú morskú oblasť, a tým bola zaistená ochrana jeho biodiverzity v súčasnosti, ale aj v budúcnosti.

 

Zistite, kde sa ostrov Tetepare nachádza