KÚP RIO MARE

Súťaž

TRVANIE SÚŤAŽE
1. 4.-31. 5. 2024
VIAC V PRAVIDLÁCH

VÝHRY

    Prehlasujem, že som si prečítal/a Pravidla soutěže, súhlasím s ich obsahom a potvrdzujem, že spĺňam požiadavky nutné pre správnu registráciu k účasti v Súťaži a že mnou uvedené informácie a údaje vo vyššie uvedenej prihláške sú spoľahlivé, pravdivé a aktuálne.

    Potvrdzujem, že som si prečítal/a informácie o spracovaní mojich osobných údajov v Súťaži, dostupné v v zásadách ochrany osobních údajů.